HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

Một yếu tố quan trọng khác đối với chúng tôi tại Tusi Design là hệ thống chiếu sáng. Tạo bầu không khí thích hợp bên trong căn hộ hoặc bên trong văn phòng là điều quan trọng đối với chúng tôi. Thiết kế ánh sáng là một quá trình thiết yếu và chúng ta không nên đánh giá thấp nó khi chúng ta nghĩ về sản xuất đồ nội thất phòng. Mỗi dự án dành riêng cho bất kỳ môi trường nào cần nghiên cứu hệ thống ánh sáng độc đáo riêng biệt. Chúng tôi dành rất nhiều sự lưu tâm đến các công nghệ mới. Hệ thống của chúng tôi rất bền vững, nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí.